Zásady ochrany osobních údajů a využívání cookies

Webové stránky pre-loved.cz, jakožto i další přidružené poddomény, provozuje společnost Imperi Digital s.r.o., IČ 06066321, řádně registrovaná u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 74312.

S osobními údaji je nakládáno v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR).

Jako prodávající ze zákona zpracováváme osobní údaje zákazníků, které byly poskytnuty během nákupního procesu (jméno a příjmení, případně IČ, adresa, emailová adresa, telefon, informace o zakoupeném zboží, informace o platbě, IP adresa), případně dalších údajů, které zákazník dobrovolně k takovým údajům připojil, za účelem realizace práv a povinností z kupní smlouvy, případně pro účely vedení uživatelského účtu a pro zasílání obchodních sdělení (ve smyslu oprávněného zájmu). Zákazníkem uvedená emailová adresa je primárním kanálem komunikace – je na ni zasláno potvrzení objednávky, informace o jejím odeslání, faktura a další dokumenty či informace související s kupní smlouvou.

Zákazník má možnost založit si uživatelský účet – jeho založení je dobrovolné, není nutné k uzavření objednávky a umožňuje zákazníkovi zobrazit historii objednávek. K uživatelskému účtu se však nevážou žádné další osobní údaje, pouze ty, které souvisí s jednotlivými objednávkami. Nastavení uživatelského účtu a informace v něm uložené setrvávají v systému po dobu existence účtu. Zákazník může své údaje upravovat, mazat, rovněž může požádat o smazání celého účtu. Zákazník si je vědom, že nesmí poskytnout přístupové údaje k účtu třetím osobám.

Zákazník má možnost se kdykoliv odhlásit ze seznamu příjemců obchodních sdělení, buď proklikem v patičce emailu nebo zasláním zprávy na email info@pre-loved.cz. Rovněž má možnost žádat o změny osobních údajů.

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu stanovenou zákonem.

K zajištění některých služeb potřebných pro chod webu a internetového obchodu využíváme služeb třetích stran. Jedná se především o tyto subjekty:

 • Redbit s.r.o., IČ: 24197190, se sídlem Antonína Dvořáka 612, 280 02 Kolín (technické zajištění prodeje a distribuce digitálních produktů)
 • IGNUM, s.r.o., IČ: 26159708, se sídlem Vinohradská 190, 130 61 Praha 3 (hosting)
 • Zásilkovna s.r.o., IČ 28408306, se sídlem Drahobejlova 1019/27, Libeň, 190 00 Praha 9 (doručování zásilek)
 • Facebook, Inc., se sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (sdílecí tlačítka, Page plugin, Facebook Pixel)
 • Google LLC, se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (statistiky návštěvnosti, reklamní systém)
 • The Rocket Science Group, LLC, se sídlem 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA (Mailchimp)
 • a další subjekty, jejichž služeb využíváme příležitostně

Webová stránka, zejména internetový obchod, využívá standardní cookies WooCommerce k zajištění jeho chodu a zvýšení komfortu během nakupování. Díky nim si například obchod pamatuje, co jste vložili do košíku nebo které výrobky jste si v poslední době prohlíželi.

Všechny webové stránky využívají vlastní cookies a cookies Google Analytics a dalších analytických nástrojů k mapování návštěvnosti. Data pro nás získaná tímto způsobem neobsahují žádné parametry, pomocí kterých by bylo možné tato data přiřadit ke konkrétní osobě.

Souhlasem s uložením cookies do počítače se rozumí povolení cookies v nastavení internetového prohlížeče. Tento souhlas lze kdykoliv stejným způsobem odvolat, případně jednotlivé cookies manuálně blokovat či mazat. Eventuálně však takový krok může vést k omezení určitých funkcionalit internetového obchodu, vymazání dat uživatele či nenačtení určitých částí webu.

Některé části webu mohou nabízet možnost vkládat komentáře k příspěvkům. Pro odeslání komentáře je nutné vložit jméno, emailovou adresu a zprávu, tyto údaje společně s IP adresou a url komentovaného příspěvku jsou uloženy do databáze systému. Použity jsou za účelem umožnění pozdější editace či mazání komentáře, filtrování spamu a případně informování uživatele o odpovědi na jeho komentář. Veřejně dostupné je jen jméno vložené uživatelem, jeho zpráva, případně vložená url. V případě, že uživatel využívá uživatelský účet gravatar.com nebo obdobné služby a zpřístupnil u něho svůj gravatar (fotografii) a tento gravatar se načte jako součást komentáře, lze předpokládat, že tak uživatel činí dobrovolně a s publikováním vlastního gravataru souhlasí. Komentáře jsou přístupné po dobu existence stránky, lze je na žádost mazat a data poskytnutá při jejich vložení nejsou využívána žádným dalším způsobem. Komentující vkládá své údaje aktivně a dobrovolně a za účelem jejich zveřejnění, toto považujeme za souhlas z jeho strany se zpracováním obsažených údajů.

Všechny naše webové stránky jsou zabezpečeny SSL certifikátem, který zajišťuje šifrování veškeré komunikace.

Každý má možnost uplatnit práva dle platné legislativy, jedná se zejména o:

 • právo na přístup k vlastním osobním údajům
 • právo na jejich opravu, resp. doplnění
 • právo na výmaz
 • právo na omezení zpracování
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo vznést námitku
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování